MAPA CURRICULAR: LICENCIADO EN ACTIVAD FISICA Y DEPORTE
Etapa Básica   Etapa Disciplinaría   Etapa Terminal
1 2 3   4   5 6   7   8
a-1 a-2 a-3   a-4   a-5 a-6 flecha a-7 flecha a-8
b-1 b-2 b-3 flecha b-4 flecha b-5 b-6 flecha b-7 flecha b-8
c-1 c-2 c-3   c-4 flecha c-5 c-6   c-7   c-8
d-1 d-2 d-3   d-4   d-5 d-6   d-7   d-8
e-1 e-2 e-3   e-4   e-5 e-6 flecha e-7   e-8
f-1 f-2 f-3   f-4   f-5 f-6   f-7   f-8
g-1 g-2 g-3   g-4   g-5 g-6   g-7   g-8
  h-2 h-3   h-4   h-5 h-6   h-7   h-8
              i-6   i-7-8
              i-6   j-7-8
                       
HC: Horas Clase HT: Horas Taller HL: Horas Laboratorio   HE: Horas Extra Clase   HCP:  Horas Prácticas Campo       CR: Créditos
Total de Créditos: 341-100% Créditos Obligatorios:   247-72%   Créditos Optativos: 84-25% Prácticas Profesionales:   10 -3%   Vinculacón:   0 - 0%